domenica 16 agosto 2009

Su scraffingiu


Tottu sa notti in fatu a su scinitzu
po nexi a su scrafingiu sdagadori
poita cun apititu e Srabadori
si seus pappaus dus chillus de sartitzu

ma no du scia ca fiat de mall'imbitzu
e ndi scidàt su sangui budhidori
fintzas chi tanti po su sputiori
gimai mi scardancà su fibiritzu.

e toca ca mi movit su scrafingiu
in conca, in peis e fintzas in paneri,
ita iast a bi? Cussu non fiat papingiu

maranduas che cifraxu furisteri
e is ungas mias torradas che losingiu
ca no fiant cussas de su tzrapadheri.

Nessun commento: